yesبهترین کتاب دنیاyes

این کتاب جزو مجموعه رمان نوجوان امروز است که نوشته محمود برآبادی میباشد.

راز باغ متروک حدودا 100 صفحه دارد. این کتاب در فروردین 1391 در تمام مرکز های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاب رسیده است.

این زیبا ترین کتاب دنیاست...heartheartheart